سخنان سردار تقوی در مورد موسسات حفاظتی

فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی

از اهداف اساسی اجرای طرح نگهبان محله پیشگیری از وقوع جرم و افزایش امنیت مردم است و در پرتو امنیت، نظم و انضباط اجتماعی، شرایط و زمینه‎های پیشرفت ترقی و توسعه ملی در ابعاد مختلف جامعه تحقق می‎پذیرد.

امنیت مقوله‎ای است که چنانچه سرمایه گذاری صحیح و جهت داری در راستای آن صورت نپذیرد شرایط را برای یک حرکت منسجم اجتماعی ناپایدار می‎کند و محیط به گونه‎ای می‎شود که رسیدن به اهداف عالیه ظنام محقق نمی‎شود امنیت بدون مشارکت صمیمانه مردم و سرمایه گذاری صحیح آنها احیاء و محقق نمی‎گردد و در حال حاضر نیروی انتظامی شرایطی را به وجود آورد که این مقوله فراموش شده توسط مردم احیاء شود و فضایی ایجاد شود که امنیت محله‎ها ـ مکان‎های تجاری و اماکن غیر طبقه بندی توسط خود مردم و با مشارکت نیروی انتظامی و مردم صورت بگیرد. با این پیوند و مشارکت اقدامات خوبی در حال انجام است و مردم با یک نگاه عمیق‎تر به تلاشهای نیروی انتظامی نگاه می‎کنند. در این راستا هیئت مدیره موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی از افراد با تجربه بازنشسته نیروی انتظامی نگاه می‎کنند در این راستا هیئت مدیره موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی از افراد با تجربه بازنشسته نیرو که حدود ۳۰ سال سابقه و تجربه مدیریتی و اندوخته کاری استفاده می‎گردد و این عزیزان زحمت می‎کشند تلاش می‎کنند و در راستای برقراری امنیت برنامه ریزی و ساماندهی می‎کنند که برای عده‎ای فرصت شغلی ایجاد می‎شود و در این راستا قریب به ۲۰۰۰ نفر مشغول به کار گردیده و ایجاد شغل گردید در مجموع کارنامه ادامه خدمات حفاظتی و مراقبتی پلیس پیشگیری استان تهران کارنامه قابل قبولی است و باید تلاش مضاعف صورت بگیرد وظیفه کوپها در این بین برقراری تعامل و همکاری و نظارت بر عملکرد نگهبانان موسسات می‎باشد.

بدون همکاری و هماهنگی و ارتباط نزدیک و بدون حمایت کلانتریها موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی یقیناً موفق نخواهد شد. مهمترین عامل موفقیت در موسسات تعامل ـ آموزش و نظارت بر عملکرد نگهبانان آنها توسط هیئت مدیره و نیروی انتظامی می‎باشد.

افزودن یک دیدگاه