سخنان رئیس مرکز انتظام در مورد موسسات حفاظتی

در راستای تأمین امنیت عمومی و ارتقای سطح احساس امنیت عمومی در جامعه مرکزی تحت عنوان مرکز خدمات حفاظتی و مراقبتی (مرکز انتظام) تحت تابعیت پلیس پیشگیری ناجا ایجاد تا به ساماندهی و قانونمند ساختن امور نگهبانی و خدمات انتظامی و پیشگیری از وقوع جرم و هرگونه تعرض به اماکن و اموال مردم، افزایش ضریب امنیتی با بکارگیری نیروهای آموزش دیده و تعیین صلاحیت شده با جلب مشارکت مردمی و نظارت ناجا در قالب موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی برابر قوانین جاری و ضوابط آیین‎نامه‎های اجرایی ناجا است.

افزودن یک دیدگاه