آشنایی با آرامش آفرینان

مقدمه :

توسعه روزافزون و رشد فزاینده جمعیت همراه با تنوع عوامل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و … شرایط اجتماعی پیچیده ای را رقم زده است که بعضاً زمینه ارتکاب جرایم را در اجتماع فراهم می آورد. لذا در اجرای ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه مقرر می دارد :

   پس از موافقت فرماندهی کل نیروهای مسلح به وزارت کشور اجازه داده می شود از طریق نیروی انتظامی نسبت به اعطای مجوز فعالیت به متقاضیان تشکیل موسسات غیر دولتی خدمات حفاظتی و مراقبتی و واگذاری بخشی از خدمات انتظامی و حفاظتی به موسسات مذکور با حفظ و کنترل و نظارت دقیق بر اساس آیین نامه اجرایی که با پیشنهاد وزارت کشور و تایید فرماندهی کل نیروهای مسلح به تصویب شورای امنیت کشور می رسد اقدام نماید .

 

هدف و منظور :

  • تقویت امنیت عمومی و پیشگیری از وقوع جرائم و ارائه خدمات انتظامی ، حفاظتی و مراقبتی .
  • جلب مشارکت مردم در برقراری امنیت عمومی .
  • افزایش احساس امنیت در جامعه با گسترش حضور عوامل حفاظتی و انتظامی و بهره گیری از متخصصان و صاحب نظران با تجربه نیروهای مسلح و دستگاههای امنیتی .
  • بهره گیری از ظرفیت های بخش غیردولتی در بخشی از امور اجرایی به خدمات انتظامی .
  • تسهیل و تسریع در ارائه خدمات اداری ، انتظامی ، حفاظتی و مراقبتی .

 

زمینه های فعالیـت:

    خدمات حفاظتی و مراقبتی شامل حفاظت از اماکن وتأسیسات دولتی و خصوصی فاقد رده بندی حفاظتی از قبیل ساختمان ها و ابنیه و مجتمع های مسکونی،تجاری،اداری،تفریحی،فرهنگی،ورزشی،درمانی،صنعتی وتأسیسات کشاورزی،دامداری و شیلات،سیلوها،انبارهای کالا و پروژه های عمرانی وراهسازی ، حفاظت وحمل ونقل پول و ارواق بهادار ، حفاظت و حراست از برگزاری همایشها در سراسر کشور، حفاظت از شعب غیرمادر بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و ارائه خدمات حفاظت الکترونیک شامل، نصب دوربین های مداربسته و سیستمهای امنیتی از دیگر فعالیت های این موسسه می باشد .

افزودن یک دیدگاه